Termeni și Condiții

IMPORTANT

Site-ul aparține companiei AXA Life Insurance SA, societate autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, administrată în sistem dualist, cu sediul social situat în Municipiul București, strada Pechea, nr.13, cod 013982, sector 1, înregistrată în cadrul evidențelor Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10318/1997, având capital social subscris și vărsat în valoare de  86.396.948 lei.

AXA Life Insurance SA este înscrisă în Registrul Asigurătorilor sub nr. 032/2003 și este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numerele : 16647, 16255, 16260.

ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

www.axa-asigurari.ro este site-ul oficial al AXA Life Insurance SA pentru asigurarea unei mai mari transparențe și o mai bună înțelegere a activităților AXA Life Insurance SA.

Utilizarea site-ului www.axa-asigurari.ro (denumit în continuare "site") este subordonată acceptării termenilor și condițiilor stabilite în cele ce urmează. Utilizarea site-ului va fi considerată ca acceptare irevocabilă a prezentelor condiții.

Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "AXA Life Insurance SA", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.axa-asigurari.ro oferă Utilizatorilor informații legate de companie, produsele și serviciile pe care le oferă, precum și date generale legate de domeniul asigurărilor, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări și știri referitoare la piața asigurărilor.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ASUPRA INFORMAȚIILOR

Marca și emblema AXA Life Insurance SA, care apăr pe acest site constituie proprietatea exclusivă a societății și sunt înregistrate și protejate conform Legii 84/1998 - privind mărcile și indicațiile geografice și conform Legii 26/1990. De asemenea conținutul și design-ul www.axa-asigurari.ro, sunt proprietatea AXA Life Insurance SA și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe, Legea 8/1996 actualizată prin Legea 285/2004. În cazul conținutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menționarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

Utilizatorii au acceptul AXA Life Insurance SA de a folosi conținutul www.axa-asigurari.ro doar pentru folosință Personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea AXA Life Insurance SA:

  • îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al AXA Life Insurance / www.axa-asigurari.ro asupra conținutului;
  • modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea AXA Life Insurance;
  • reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt suport terț : website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul de natură comercială.

INFORMAȚII COLECTATE

www.axa-asigurari.ro colectează informații de la utilizatorii săi din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul nostru.

Atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră, ca adresă dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră, locul de unde ați intrat în site-urile noastre. www.axa-asigurari.ro înregistrează aceste informații pentru o perioadă de timp determinată. Utilizăm servicii externe companiei de analiză a traficului. www.axa-asigurari.ro folosește aceste date doar în scopul comunicării șabloanelor tipizate anonime ale utilizatorilor către clienții noștri de publicitate. Nu utilizăm datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.

Conform cerințelor Legii Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, modificată și completată, AXA Life Insurance SA va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ce vor fi furnizate de utilizatori.

Toate datele stocate de AXA Life Insurance SA vor fi folosite în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite.

NEASUMAREA RĂSPUNDERII

AXA Life Insurance SA întreține acest site pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale și depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, AXA Life Insurance SA va încerca în cel mai scurt timp corectarea acestora. Cu toate acestea, AXA Life Insurance SA nu își asumă nicio răspundere cu privire la informația de pe acest site și nu garantează calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratețea informațiilor prezentate sau a serviciilor furnizate.

Informația oferită:

  • este exclusiv de natură generală;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conține legături web spre alte site-uri aspura conținutului cărora AXA Life Insurance SA nu deține nici un control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial emis de AXA Life Insurance SA.

Numai documentele și actele emise în suport fizic de către AXA Life Insurance SA sunt considerate autentice și opozabile societății.

AXA Life Insurance SA nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existențe pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca AXA Life Insurance SA va fi absolvită de orice răspundere.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației AXA Life Insurance SA de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile impuse de lege.

Niciuna dintre informațiile conținute de site nu constituie consiliere pentru investiție sau solicitare expresă din partea AXA Life Insurance SA pentru achiziționarea sau vânzarea de produse, având doar scop informativ și titlu de prezentare.

În același timp, AXA Life Insurance SA nu își asumă nicio responsabilitate și nici nu este considerată răspunzătoare pentru orice daune sau viruși care pot afecta calculatorul sau altă proprietate a utilizatorului în urma accesării sau utilizării site-ului sau a descărcării de pe site a oricărui tip de materiale, date, texte, imagini, reprezentări audio sau video.

RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

Accesând Site-ul www.axa-asigurari.ro, utilizatorul își asumă întreaga răspundere și scutește AXA Life Insurance SA de asumarea răspunderii împotrivă reclamațiilor terților pornite de la utilizarea Site-ului www.axa-asigurari.ro și în fața tuturor pierderilor, costurilor, acțiunilor, procedurilor, reclamelor, daunelor, cheltuielilor (aici incluzând și costurile și cheltuielile legale), ce au avut loc sau au fost atribuite în mod direct sau indirect societății AXA Life Insurance SA ca și consecință a utilizării Site-ului societății.

DECLARAȚIILE ADMINISTRATORULUI

AXA Life Insurance SA, în calitate de administrator al site-ului www.axa-asigurari.ro declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, AXA Life Insurance SA poate modifica oricând condițiile și termenii de utilizare.

LEGEA GUVERNANTĂ ȘI JURISDICȚIA

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezențele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra unei soluții amiabile în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenta de soluționare a acestuia va reveni instanțelor de judecată românești competente, conform Codului de Procedură Civilă.