Comunicate de presă

27 iulie 2017

În atenţia tuturor contractanţilor, asiguraţilor şi beneficiarilor de contracte (poliţe) de asigurări ai AXA LIFE INSURANCE S.A. 

Societatea de asigurare AXA LIFE INSURANCE S.A. („AXA”), o societate constituită şi functionând în conformitate cu legile din Romania, administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucuresti, Str. Pechea nr. 13, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/10318/1997, având cod unic de înregistrare 10062604, capital social subscris şi vărsat 156.963.426 Lei, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-032/2003, în calitate de asigurător cedent, prin reprezentanţii săi legali, în conformitate cu art. 21 alin. 5 din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, coroborate cu art. 8 alin. (1) lit. e) din Norma ASF nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare, anunţă prin prezenta intenţia de transfer a întregului portofoliu de asigurări al AXA către societatea de asigurare BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A., o societate constituită şi functionând in conformitate cu legile din Romania, administrată în sistem dualist, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/17847/24.10.2005, având cod unic de înregistrare 18066920/2005, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA 055/28.11.2005, cu sediul social în Bucureşti, Strada Rabat, nr. 21, Sector 1, România, prin reprezentanţii săi legali, („BCR AV”), în calitate de asigurător cesionar. 

Condiţiile generale şi speciale ale contractelor de asigurare încheiate de AXA rămân neschimbate şi vor fi preluate ca atare de către BCR AV. 

Transferul de portofoliu se va desfăşura şi va respecta prevederile legislaţiei în vigoare şi, în special, ale Normei ASF nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional.

 Prezentul anunţ se va publica pe website-ul www.axa-asigurari.ro, precum şi în 3 cotidiene de largă circulaţie din România.

28 Aprilie 2017

AXA Life Insurance Romania se alatura grupului Vienna Insurance Group ca urmare a finalizarii la data de 28 aprilie 2017 a tranzactiei privind  achizitia AXA Life Insurance SA de catre BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA  in calitate de actionar semnificativ direct. 

Grupul VIG este prezent pe piata din Romania prin intermediul companiilor OMNIASIG Vienna Insurance Group, ASIROM Vienna Insurance Group si BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group.