Întrebări frecvente

Dacă ai nelămuriri sau ceva nu îţi este foarte clar, prin întrebările şi răspunsurile de mai jos, încercăm să îţi oferim toate informaţiile de care ai nevoie.
Şi nu uita! Poţi oricând să ceri părerea unui consultant AXA, să ne contactezi la Infoline sau să ne scrii pe client@axa-asigurari.ro dacă ai alte întrebări.

 • 1) Plata primei de asigurare
  • Cum pot plăti primele aferente Contractului meu de asigurare AXA?
   Primele aferente Contractului de asigurare se achită în moneda poliței prin următoarele modalități:
   • prin virament bancar, internet banking sau în numerar, la sucursalele sau agențiile Băncii Transilvania, BRD sau CEC Bank;
   • în numerar, în subunitățile Poștei Române, doar pe baza documentului de plată pus la dispoziție de Asigurător;
   • prin intermediul Consultantului financiar AXA Life Insurance (numai pentru achitarea primei inițiale de asigurare).
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să aflu situația plăților aferente Contractului meu de asigurare?
   În calitate de contractant aveți dreptul de a fi în permanență informat cu privire la situația plăților aferente Contractului dumneavoastră de asigurare. Această situație se poate obține în baza unei solicitări transmise în scris, telefonic sau prin email către Asigurător.
 • 2) Modificări după emiterea poliței
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să modific datele poliței de asigurare (nume/ adresă/ document de identitate)?
   Datele poliței de asigurare pot fi modificate oricând pe durata Contractului de asigurare prin completarea și trimiterea către Asigurător în original a formularului Formular modificări generale la care să atașați fotocopia documentului de identitate cu semnătura titularului și mențiunea “Conform cu originalul”.
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să schimb Beneficiarul poliței mele de asigurare?
   Modificarea beneficiarului desemnat în polița de asigurare poate fi efectuată oricând pe durata Contractului de asigurare prin completarea și trimiterea către Asigurător în original a formularului Formular modificări generale, împreună cu Asiguratul (în cazul în care acesta diferă de contractant), la care să atașați fotocopia documentului de identitate (sau a certificatului de naștere pentru minori) a noului beneficiar, cu semnatura titularului sau a tutorelui legal pentru beneficiari minori și cu mențiunea “Conform cu originalul”.
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să schimb Contractantul poliței de asigurare?
   Modificarea contractantului poate fi efectuată oricând pe durata Contractului de asigurare prin completarea și transmiterea către Asigurător în original a formularului Formular modificări generale, completat de către actualul Contractant cu acordul Asiguratului (în cazul în care acesta diferă de contractant) și de către noul Contractant; la acest formular este necesar să atașați fotocopia documentului de identitate pentru noul contractant, semnată/ștampilată de titular și cu mențiunea “Conform cu originalul”.
  • Ce trebuie să fac dacă primesc o scrisoare de revalorizare a poliței de asigurare?
   Înainte de fiecare aniversare a Contractului dumneavoastră de asigurare, pentru anumite produse și în conformitate cu condițiile contractuale aferente, veți primi din partea Asigurătorului o Propunere/Scrisoare de Revalorizare care va conține o serie de variante de revalorizare, dumneavoastră având posibilitatea de a alege una dintre ele sau de a le refuza.

   Propunerea de revalorizare cu opțiunea dumneavoastră, semnată/ștampilată de către contractant, va fi transmisă în original Asigurătorului până la data aniversării poliței sau într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aniversării poliței în baza justificării întârzierii de transmitere a opțiunii dumneavoastră.
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să schimb frecvența de plată a primei de asigurare?
   La aniversarea poliței de asigurare dumneavoastră, în calitate de contractant, puteți opta pentru modificarea frecvenței de plată a primelor de asigurare. Această modificare se poate efectua în baza unei cereri scrise semnate în care precizați noua frecvență de plată și care va fi transmisă Asigurătorului în original cu maxim 60 zile calendaristice înainte de data aniversării la care doriți să se aplice.

   Formularul care se va completa și trimite în acest caz depinde de tipul produsului :
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să renunț la Clauzele Suplimentare atașate?
   Renunțarea la una sau mai multe clauze suplimentare atașate contractului dumneavoastră de asigurare se poate efectua la aniversarea Contractului cu respectarea condițiilor de asigurare ale clauzei suplimentare respective. Se poate solicita printr-un formular tipizat, în care precizați clauzele pe care doriți să le reziliați și care va fi transmis în original Asigurătorului cu maxim 60 zile calendaristice înainte de data aniversarii la care doriți să se aplice.

   Formularul care se va completa și trimite în acest caz depinde de tipul produsului:
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să atașez Clauze suplimentare Contractului meu de asigurare?
   Atașarea clauzelor suplimentare este disponibilă în funcție de produs și se poate efectua la aniversarea Contractului. Întrucât aceasta presupune evaluarea riscului aferent clauzei respective, documentația se va completa și trimite prin Consultantul financiar AXA. De aceea vă rugăm să vă adresați Consultantului dumneavoastră sau oricărei agenții AXA Life Insurance pentru a primi toate informațiile și documentele necesare cu maxim 60 zile calendaristice înainte de data aniversării la care doriți să se aplice.
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să solicit suma de răscumpărare a Contractului meu de asigurare?
   Suma de răscumpărare a Contractului de asigurare poate fi solicitată în cazul în care produsul are valoare de răscumpărare conform Condițiilor Contractuale și perioada minimă obligatorie de plată a primelor a trecut. Pentru răscumpărarea Contractului de asigurare se vor trimite Asigurătorului următoarele documente:
   • Formularul de renunțare la Contract completat de contractantul asigurării Formular de renunţare la cererea de asigurare/Solicitare a încetării contractului de asigurare;
   • Fotocopia documentului de identitate semnată și cu mențiunea “Conform cu originalul”;
   • Contractul de asigurare în original – doar pentru Contractele semnate înainte de 01/05/2011; în cazul în care nu-l mai dețineți este necesară o declarație de pierdere sau un anunț în ziar;
   • În cazul în care contractantul asigurării este persoană juridică, formularul de renunțare la Contract va fi completat cu numele firmei, ștampilat și semnat de către administrator/asociat la care să atașați fotocopia documentului de identitate, precum și copiile certificatului de înregistrare al firmei și a certificatului constatator la zi.
   • Copia unui act eliberat de bancă în care apar numele titularului și datele de cont (pentru sume mai mari de 20.000 lei, respectiv 5.000 euro sau echivalent în alte monede), semnată olograf şi având menţiunea "conform cu originalul".
  • De ce am nevoie pentru a obține Suma asigurată la momentul finalizării poliței de asigurare?
   În funcție de tipul de produs, la maturitatea Contractului, beneficiarul(beneficiarii) la maturitate stabilit(stabiliți) conform Contractului de asigurare și Condițiilor Contractuale aferente este(sunt) îndreptățit(îndreptățiți) să primească beneficiul de maturitate.

   Pentru a obține beneficiul de maturitate se vor transmite Asigurătorului prin poștă următoarele documente:
   • Scrisoarea de maturitate completată de către beneficiarul în caz de supraviețuire;
   • Fotocopia documentului de identitate a beneficiarului în caz de supraviețuire semnată și cu mențiunea “Conform cu originalul”;
   • Contractul de asigurare în original – doar pentru contractele semnate înainte de 01/05/2011; în cazul în care nu-l mai dețineți este necesară o declarație de pierdere sau un anunț în ziar.
   • Copia unui act eliberat de bancă în care apar numele titularului și datele de cont (pentru sume mai mari de 20.000 lei, respectiv 5.000 euro sau echivalent în alte monede), semnată olograf şi având menţiunea "conform cu originalul".
  • Ce trebuie să fac dacă vreau să-mi reactivez polița de asigurare?
   Dacă ați întârziat cu plata primei de asigurare mai mult de 30 de zile și dacă în urma notificărilor de întârziere la plată nu ați achitat primele restante, polița dumneavoastră de asigurare nu vă mai oferă protecție.

   Dacă doriți reactivarea poliței o puteți face în termen de 1 an de zile de la prima scadență neachitată respectând urmatoarele condiții:
   • în termen de maxim 6 luni de zile de la prima scadență neachitată - reactivarea poliței se poate face prin plata primelor restante; dacă Asiguratul este diferit de Contractant este necesar și acordul scris al Asiguratului prin completarea rubricii aferente, semnarea și trimiterea în original către Asigurător a paginii respective a urmatorului formular: Formular modificări generale; în cazul în care pentru acceptarea Contractului a fost necesar acordul reAsigurătorului, atunci va fi necesar din nou acordul acestuia, în baza furnizării documentației complete pentru reevaluarea riscului;
   • dacă au trecut mai mult de 6 luni de zile de la prima scadență neachitată - Asigurătorul va relua procesul de evaluare a riscului. Întrucât în afara plății primelor restante, aceasta presupune furnizarea documentelor complete ca la semnarea și acceptarea Contractului, procedura de reevaluare va avea loc prin intermediul Consultantului financiar AXA. De aceea vă rugăm să vă adresați Consultantului dumneavoastră sau oricărei agenții AXA Life Insurance pentru a primi toate informațiile și documentele necesare.
  • Ce trebuie să fac pentru redirecționarea primelor de asigurare pentru Contractul meu de asigurare Unit Linked?
   Contractantul are dreptul de a solicita redirecționarea primelor contractuale viitoare într-unul sau mai multe Programe investiționale.

   Redirecționarea primelor contractuale poate fi efectuată prin completarea și trimiterea în original către Asigurător a unui formular în care să precizați procentul și Programul Investițional în care se dorește alocarea primelor contractuale viitoare.

   În funcție de moneda în care este încheiată polița de asigurare, pentru redirecționarea primelor contractuale viitoare vă rugăm să accesați unul dintre formularele:
  • Ce trebuie să fac pentru a transfera unitățile din cont în alte programe investiționale pentru Contractul meu de asigurare Unit Linked?
   Contractantul poate solicita transferul parțial sau în totalitate al unităților dintr-un Program investițional în altul în aceeași moneda prin completarea unui formular care va fi transmis in original Asigurătorului.

   În funcție de moneda în care este încheiată polița de asigurare, pentru transferul unităților vă rugăm să accesați unul dintre formularele:
  • Ce trebuie să fac pentru investirea unei primei suplimentare pentru Contractul meu de asigurare Unit Linked?
   Primele suplimentare se achită în orice moment începând cu data intrării în vigoare a Contractului, în moneda poliței și doar prin transfer bancar. Pentru alocarea primelor suplimentare este necesară completarea și trimiterea în original către Asigurător a formularului în care să precizați Programele Investiționale în care doriți să se investească această primă și procentul de alocare aferent fiecărui program investițional. Vă rugăm să atașați acestui formular fotocopia documentului de identitate a plătitorului semnată de acesta și cu mențiunea “Conform cu originalul”

   În funcție de moneda în care este încheiată polița de asigurare se va completa unul dintre formularele:
  • Ce trebuie să fac pentru a răscumpăra parțial Contractul meu de asigurare Unit Linked?
   Răscumpărarea parțială presupune retragerea unei părți, sub formă procentuală sau în valoare absolută, din valoarea unităților de acumulare sau a unităților de investiție, respectându-se limitele și condițiile stabilite de Asigurător. Răscumpărarea parțială din unitățile de investiție se poate efectua după minim 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a Contractului de asigurare și după 3 ani în cazul unităților de acumulare.

   Pentru a răscumpăra parțial Contractul de asigurare se va completa și transmite în original Asigurătorului formularul:Formular răscumpărare parțială, împreuna cu fotocopia documentului de identitate a Contractantului semnată de acesta și cu mențiunea “Conform cu originalul”. Pentru sume mai mari de 20.000 lei, respectiv 5.000 euro sau echivalent în alte monede este necesară copia unui act eliberat de bancă în care apar numele titularului și datele de cont semnată olograf şi având menţiunea "conform cu originalul".
 • 3) Evaluarea riscului asigurabil
  • Cum se evalueaza riscul unui asigurat?
   Analiza riscurilor fiecărui asigurat este necesară în vederea acceptării Contractului de asigurare și emiterii poliței de asigurare, dar și ulterior, de fiecare dată când apar modificări cu impact asupra riscului deja acceptat (de exemplu atunci când se solicită atașare de clauze suplimentare, când apar modificări în ocupația asiguratului, când se dorește o sumă asigurată mai mare, la reactivarea poliței etc -€“ în conformitate cu condițiile contractuale ale produsului și regulile Asigurătorului).

   Criteriile de evaluare a riscului sunt stabilite conform datelor statistice puse la dispoziție de către companiile de reasigurare și permit ca fiecare client să plătească un preț corect.

   Se efectuează în baza informațiilor (declarații, documente) transmise de către Asigurat. Principalul document completat în acest scop este cererea de asigurare. Aceasta cuprinde întrebări despre tipul de asigurare dorit, suma asigurată, durata asigurării, ocupație, loc de muncă, hobby-uri / sporturi practicate, venit anual și informații privind starea de sănătate. După completarea răspunsurilor la aceste întrebări, asiguratul este rugat să semneze o declarație pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt corecte și complete. În unele cazuri, în funcție de suma asigurată de exemplu, pot fi solicitate informații suplimentare sau efectuarea unor examinări medicale.

   În urma analizării informațiilor și documentelor, Asigurătorul stabilește condițiile de preluare în asigurare și a circumstanțelor în care se vor plăti daunele. Acestea vor fi menționate în polița de asigurare care va fi înmânată clientului împreună cu condițiile contractuale și toate documentele aferente.
 • 4) Daune
  • Ce pași urmez dacă s-a produs evenimentul asigurat?
   1. Asiguratul sau reprezentantul său legal având procură legalizată în acest sens, sau beneficiarul plății indemnizației de asigurare, va anunța Asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat în maxim 7 sau 15 sau 30 zile de la producerea acestuia, în funcție de prevederile din condițiile contractuale. Anunțul se realizează prin transmiterea Formularului corespunzător împreună cu documentele care atestă producerea evenimentului asigurat.
   2. Documentele se pot depune la cea mai apropiată agenție AXA Life Insurance S.A. sau pot fi transmise prin poștă către Sediul Central din str. Pechea, nr. 13, sector 1, Bucuresti, cod 013982.
   3. După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. În termen de 30 zile de la depunerea ultimului document necesar evaluării va fi transmis un răspuns cu privire la soluționarea dosarului de daună.
  • Cum anunț evenimentul asigurat?
   În cazul în care se produce un eveniment asigurat, anunțul se realizează prin completarea unui formular de notificare care este transmis împreună cu documentele necesare și obligatorii (precizate în formular). Transmiterea se poate efectua prin intermediul consultantului financiar AXA, prin cea mai apropiată agenție AXA sau direct către sediul central al Asigurătorului.
  • Ce trebuie să fac în cazul daunei constând în decesul persoanei asigurate?
   1. Tipăriți și completați formularul Notificare în caz de deces
   2. Atașați următoarele documente în funcție de cauza decesului:
    • Pentru Decesul din orice cauză
     • Certificatul de deces - fotocopie legalizată;
     • Certificatul medical constatator al decesului - fotocopie legalizată;
     • Copia integrală a Fişei de consultaţii medicale întocmită de medicul în a cărui evidenţă se află Asiguratul (fiecare pagină trebuie să fie numerotată, parafată şi semnată în original, pentru conformitate);
     • Copii ale altor documente care să ateste istoricul medical al Asiguratului (ex. Bilete de ieşire din spital, Scrisori medicale, Bilete de trimitere, Rezultate ale investigațiilor efectuate, tratamente recomandate, Certificate de concediu medical etc.);
     • Polița/Contractul de asigurare în original;
     • Dovada achitării ultimei prime de asigurare aferente scadenței de la data decesului;
     • Fotocopia documentului de identitate a Beneficiarului plății, semnată în original, având specificația „conform cu originalul”.
    • Pentru Decesul din accident
     Documentele precizate la punctul "Pentru Decesul din orice cauză" împreună cu următoarele documente, după caz:
     • Procesul verbal de constatare a accidentului;
     • Rezultatul anchetei Poliţiei, Rezoluția Parchetului;
     • Buletinul examenului toxicologic (alcoolemie, substanţe toxice etc.) dacă a fost impus de lege, după caz;
     • Rezultatul Anchetei Inspectoratului Teritorial de muncă (pentru accidente de muncă).
   Notă
   În cazul decesului produs în străinătate:
   Pentru evaluare, sunt necesare fotocopiile documentelor în limba în care au fost emise și copiile traduse legalizat în limba română ale documentelor care atestă producerea evenimentului precum și Certificatul de deces emis de autoritățile române ca urmare a transcrierii decesului în Registrul Român de Stare Civilă a actului de deces emis de către Autoritățile Străine competente.
  • Ce trebuie să fac în cazul daunei constând în Spitalizare?
   1. Tipăriți și completați rubricile privind spitalizarea din formularul Notificare în caz de: Spitalizare/Intervenţie chirurgicală/Boală Gravă
   2. Atașați următoarele documente:
    • Biletul de ieșire din spital în original;
    • Copia integrală a Fişei de consultaţii medicale întocmită de medicul în a cărui evidenţă se află Asiguratul (fiecare pagină trebuie să fie numerotată, parafată şi semnată în original, pentru conformitate);
    • Copii ale altor documente care să ateste istoricul medical al Asiguratului (ex. Bilete de ieşire din spital, Scrisori medicale, Bilete de trimitere, Rezultate ale investigațiilor efectuate, tratamente recomandate, Certificate de concediu medical etc.);
    • În cazul spitalizării ca urmare a unui accident, documente emise de către autorităţile competente care să ateste împrejurările producerii accidentului (Proces verbal de constatare a accidentului, Rezultatul anchetei Poliției, Parchetului, Inspectoratului Teritorial de muncă), precum și Certificatul de analiză alcoolmetrică/toxicologică a Asiguratului în cazul în care aceasta a fost impusă prin lege;
    • Copia Poliţei de asigurare;
    • Dovada achitării primei de asigurare la data producerii evenimentului asigurat;
    • Fotocopia documentului de identitate a Asiguratului/Co-Asiguratului, respectiv a beneficiarului plății, semnată, în original având specificația „conform cu originalul”.
   Sunt situații în care, pentru stabilirea cu certitudine a producerii Evenimentului asigurat sunt necesare informații suplimentare, după caz (Fotocopia integrală a Foii de observaţie din Spital a Asiguratului, istoricul medical complet care să cuprindă data apariţiei primelor simptome ale afecţiunii/afecţiunilor care au determinat spitalizarea, precum şi data diagnosticării acesteia/acestora, dacă istoricul medical nu reiese din Fişa de consultații medicale eliberată de medicul de familie etc.)

   După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. În termen maxim de 30 zile de la depunerea ultimului document necesar evaluării, va fi transmis un răspuns cu privire la soluționarea dosarului de daună.
  • Ce trebuie să fac în cazul daunei constând în Intervenţie Chirurgicală?
   1. Tipăriți și completați rubricile privind intervenția chirurgicală din formularul Notificare în caz de: Spitalizare/Intervenţie chirurgicală/Boală Gravă
   2. Atașați următoarele documente:
    • Biletul de ieşire din Spital în original, sau în cazul unor intervenţii chirurgicale efectuate în Ambulator, Adeverinţă emisă de către medicul chirurg care să conţină: diagnosticul exact, protocolul operator detaliat, data intervenţiei chirurgicale;
    • Rezultatul Examenului Histopatologic, dacă este cazul;
    • Copia integrală a Fişei de consultaţii medicale întocmită de medicul de familie (fiecare pagină trebuie să fie numerotată, parafată şi semnată în original, pentru conformitate);
    • În cazul spitalizării ca urmare a unui accident, documente emise de către autorităţile competente care să ateste împrejurările producerii accidentului (Proces verbal de constatare a accidentului, Rezultatul anchetei Poliției, Parchetului, Inspectoratului Teritorial de muncă etc., după caz), precum și Certificatul de analiză alcoolmetrică/toxicologică a Asiguratului în cazul în care aceasta a fost impusă prin lege;
    • Copia Poliţei de asigurare;
    • Dovada achitării primei de asigurare scadentă la data producerii evenimentului asigurat;
    • Fotocopia documentului de identitate a Asiguratului/Co-Asiguratului, respectiv a beneficiarului plății, semnată, în original având specificația „conform cu originalul”.
   Sunt situații în care, pentru stabilirea cu certitudine a producerii Evenimentului asigurat sunt necesare informații suplimentare, după caz (Fotocopia integrală a Foii de observaţie din Spital a Asiguratului, istoricul medical complet care să cuprindă data apariţiei primelor simptome ale afecţiunii/afecţiunilor care au determinat Intervenţia chirurgicală, precum şi data diagnosticării, dacă istoricul medical nu reiese din Fişa de consultații medicale eliberată de medicul de familie etc.)

   După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. În termen maxim de 30 zile de la depunerea ultimului document necesar evaluării, va fi transmis un răspuns cu privire la soluționarea dosarului de daună.
  • Ce trebuie să fac în cazul daunei constând în Boli Grave?
   1. Tipăriți și completați rubricile privind bolile grave din formularul Notificare în caz de: Spitalizare/Intervenţie chirurgicală/Boală Gravă
   2. Atașați următoarele documente:
    • Documentele medicale eliberate de medici autorizaţi care să ateste diagnosticarea Asiguratului cu una din Bolile Grave specificate în clauza atașată Contractului de asigurare;
    • Copia integrală a Fişei de consultaţii medicale întocmită de medicul de familie (fiecare pagină trebuie să fie numerotată, parafată şi semnată în original, pentru conformitate);
    • Rezultatele investigaţiilor medicale efectuate în cursul diagnosticării cu Boala Gravă, după caz: Examen Histopatologic, teste sangvine, Ecografie, Tomografie computerizata (CT), Rezonanţă magnetică nucleară (RMN), Tomografie cu emisie de pozitroni (PET), Tomografie cu emisie de foton (SPECT) etc.;
    • În cazul diagnosticării cu o Boală Gravă ca urmare a unui accident, documente emise de către autorităţile competente care să ateste împrejurările producerii accidentului (Proces verbal de constatare a accidentului, Rezultatul anchetei Poliției, Parchetului, Inspectoratului Teritorial de muncă etc.), precum și Certificatul de analiză alcoolmetrică/toxicologică a Asiguratului în cazul în care aceasta a fost impusă prin lege;
    • Copia integrală a Foii/Foilor de observaţie din spital în cazul în care Asiguratul a fost spitalizat;
    • Copia Poliţei de asigurare;
    • Dovada achitării primei de asigurare scadentă la data producerii evenimentului asigurat;
   Sunt situații în care, pentru stabilirea cu certitudine a producerii Evenimentului asigurat sunt necesare informații suplimentare, după caz (istoricul medical complet care să cuprindă data apariţiei primelor simptome ale afecţiunii/afecţiunilor care au determinat apariția bolii grave, precum şi data diagnosticării acesteia/acestora, dacă istoricul medical nu reiese din Fişa de consultații medicale eliberată de medicul de familie etc.)

   După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. În termen maxim de 30 zile de la depunerea ultimului document necesar evaluării, va fi transmis un răspuns cu privire la soluționarea dosarului de daună.
  • Ce trebuie să fac în cazul daunei constând în Exonerare de la plata primelor de asigurare în caz de invaliditate?
   1. Tipăriți și completați rubricile privind bolile grave din formularul Notificare de preluare a plăţii primelor în caz de invaliditate
   2. Atașați următoarele documente:
    • Copie legalizată a documentului de încadrare în grad de invaliditate şi a documentelor de revizuire, dacă există, emise de către autoritatea legal competentă în materie şi în conformitate cu prevederile legislative aplicabile, incluzând legislaţia privind criteriile şi normele de încadrare în grade de invaliditate;
    • Documentarul pe bază căruia s-a decis încadrarea în grad de Invaliditate;
    • Copia integrală a Fişei de consultaţii medicale întocmită de medicul de familie (fiecare pagină trebuie să fie numerotată, parafată şi semnată în original, pentru conformitate);
    • Dacă Invaliditatea Asiguratului s-a produs ca urmare a unui accident, documente emise de către autorităţile competente care să ateste împrejurările producerii accidentului (Procesul verbal de constatare a accidentului, Rezultatul anchetei Poliției, Parchetului, Inspectoratului Teritorial de muncă etc., după caz), precum și Certificatul de analiză alcoolmetrică/toxicologică a Asiguratului în cazul în care aceasta a fost impusă prin lege;
    • Copia Poliţei de asigurare;
    • Dovada achitării primei de asigurare scadentă la data producerii evenimentului asigurat;
    • Fotocopia documentului de identitate a Asiguratului, respectiv a beneficiarului plății, semnată, în original având specificația „Conform cu originalul”.
   Sunt situații în care, pentru stabilirea cu certitudine a producerii Evenimentului asigurat sunt necesare informații suplimentare, după caz (Fotocopie integrală a Foii de observaţie din Spital a Asiguratului, istoricul medical complet care să cuprindă data apariţiei primelor simptome ale afecţiunii/afecţiunilor care au determinat evenimentul asigurat, precum şi data diagnosticării acesteia/acestora, dacă istoricul medical nu reiese din Fişa de consultații medicale eliberată de medicul de familie etc.)

   După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. În termen maxim de 30 zile de la depunerea ultimului document necesar evaluării, va fi transmis un răspuns cu privire la soluționarea dosarului de daună.
  • Ce trebuie să fac în cazul daunei constând în Invaliditate Totală (încadrarea asiguratului în gradul I de invaliditate)?
   1. Tipăriți și completați rubricile privind bolile grave din formularul Notificare în caz de: Invaliditate Totală din Boală şi Accident - Gradul I de Invaliditate
   2. Atașați următoarele documente:
    • Copia legalizată a documentului de încadrare în gradul I de invaliditate emis de către autoritatea legal competentă în materie şi în conformitate cu prevederile legislative aplicabile, incluzând legislaţia privind criteriile şi normele de încadrare în grade de invaliditate;
    • Documentarul pe baza căruia s-a decis încadrarea în gradul I de Invaliditate;
    • Copia integrală a Fişei de consultaţii medicale întocmită de medicul de familie (fiecare pagină trebuie să fie numerotată, parafată şi semnată în original, pentru conformitate);
    • Dacă Invaliditatea Asiguratului s-a produs ca urmare a unui accident, documentele emise de către autorităţile competente, care să ateste împrejurările producerii accidentului (Procesul verbal de constatare a accidentului, Rezultatul anchetei Poliției, Parchetului, Inspectoratului Teritorial de muncă), precum și Certificatul de analiză alcoolmetrică/toxicologică a Asiguratului în cazul în care aceasta a fost impusă prin lege;
    • Copia Poliţei de asigurare;
    • Dovada achitării primei de asigurare scadentă la data producerii evenimentului asigurat;
    • Fotocopia documentului de identitate a Asiguratului, respectiv a beneficiarului plății, semnată, în original având specificația „Conform cu originalul”.
   Sunt situații în care, pentru stabilirea cu certitudine a producerii Evenimentului asigurat sunt necesare informații suplimentare, după caz (Fotocopie integrală a Foii de observaţie din Spital a Asiguratului, istoricul medical complet care să cuprindă data apariţiei primelor simptome ale afecţiunii/afecţiunilor care au determinat incadrarea în gradul I de invalaliditate, precum şi data diagnosticării afecțiunii/afecțiunilor, dacă istoricul medical nu reiese din Fişa de consultații medicale eliberată de medicul de familie etc.)

   După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. În termen maxim de 30 zile de la depunerea ultimului document necesar evaluării, va fi transmis un răspuns cu privire la soluționarea dosarului de daună.
  • Ce trebuie să fac în cazul daunei constând în Invaliditate din accident sau Invaliditate Parțială Permanentă conform descrierii din condițiile contractuale?
   1. Tipăriți și completați rubricile privind bolile grave din formularul Notificare în caz de: Invaliditate din Accident/Invaliditate Parţială Permanentă
   2. Atașați următoarele documente:
    • Certificat medical din care să reiasă diagnosticul exact, în ce constă Invaliditatea Parțială, alte tratamente recomandate în vederea îmbunătățirii stării de sănătate;
    • Alte documente după caz din care reiese producerea riscului asigurat, (Documente medicale emise de unitățile care au acordat primul ajutor după accident și/sau v-au examinat și v-au tratat ulterior, Biletul/Biletele de externare din spital, Adeverința medicală din care să reiasă perioada de imobilizare în aparat gipsat, copii ale Certificatelor de concediu medica;
    • Copia integrală a Fişei de consultaţii medicale întocmită de medicul de familie (fiecare pagină trebuie să fie numerotată, parafată şi semnată în original, pentru conformitate);
    • Dacă Invaliditatea Asiguratului s-a produs ca urmare a unui accident, documentele emise de către autorităţile competente, care să ateste împrejurările producerii accidentului (Rezultatul anchetei Poliției, Parchetului, Inspectoratului Teritorial de muncă etc.), precum și Certificatul de analiză alcoolmetrică/toxicologică a Asiguratului în cazul în care aceasta a fost impusă prin lege;
    • Copia Poliţei de asigurare;
    • Dovada achitării primei de asigurare scadentă la data producerii evenimentului asigurat;
    • Fotocopia documentului de identitate a Asiguratului, respectiv a beneficiarului plății, semnată, în original având specificația „Conform cu originalul”.
   Sunt situații în care, pentru stabilirea cu certitudine a producerii Evenimentului asigurat sunt necesare informații suplimentare, după caz (Fotocopie integrală a Foii de observaţie din Spital a Asiguratului, istoricul medical complet care să cuprindă data apariţiei primelor simptome ale afecțiunii/afecțiunilor care au determinat evenimentul asigurat, precum şi data diagnosticării afecțiunii/afecțiunilor, dacă istoricul medical nu reiese din Fişa de consultații medicale eliberată de medicul de familie etc.)

   După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. În termen de 30 zile de la depunerea ultimului document necesar evaluării, va fi transmis un răspuns cu privire la soluționarea dosarului de daună.